Vervuilde woning

Vervuilde woning

CSI-Cleaning voert in opdracht van Gemeentes, GGD, GGZ, Woningcoöperatie, Vve’s, Verzorgingstehuizen, Makelaars, Maatschappelijk werk etc. opdrachten uit m.b.t. het leegruimen en reinigen/ontsmetten van woningen.

Elke vervuilde woning heeft zijn eigen verhaal waar heel zorgvuldig mee moet worden omgegaan. Een verontreinigde woning schoonmaken is een specialistisch vak. Het leegruimen en reinigen heeft meer aandacht nodig dan een emmertje en sop. Wij kunnen een betreffende woning in de kortste tijd
weer netjes en goed bewoonbaar maken zodat u of uw cliënt met een gerust hart de sleutel kan overdragen.

Onze werkwijze is efficiënt en duidelijk voor onze opdrachtgevers en voor onze medewerkers. Tijdens ons bezoek wordt met de opdrachtgever vastgesteld wat er precies in de woning moet gebeuren en volgen de volgende stappen;

• werkzaamheden vastleggen en inventariseren

• leegruimen van de woning

• indien besproken, afvoeren van vloerbedekking en behang

• specialistisch schoonmaken

• opleveren van de woning

In overleg kunnen wij naast het ontruimen en schoonmaken de woning terug brengen in oorspronkelijke staat. Denk hierbij aan het verwijderen van vloeren, behang, schilder werk, niet dragende wanden, schrootjes, saus werkzaamheden aan wanden en muren, deuren terugplaatsen,
herstel hang en sluit werk. Inrichten van nieuw of 2e hands meubels.

Bent u op zoek naar een specialist in het leeghalen van een vervuilde woning! Dan is CSI-Cleaning uw partner.

Helaas neemt de stijging van vervuilde woningen toe. Die toename heeft twee belangrijke oorzaken. Doordat ouderen langer zelfstandig blijven wonen, vaak gaat het goed maar soms lukt het niet meer en vereenzamen zij. Daarnaast is de groeiende groep mensen die kampen met diepliggende problemen. Het lukt hen niet meer om het huis netjes en schoon te houden. Bijvoorbeeld door een psychische stoornis of verslaving. Ook het overlijden van gezinsleden, zoals een partner, kind of ouders kan grote gevolgen hebben voor de hygiëne in het huis.

Wij begrijpen heel goed dat een vervuilde woning niet ontstaat door gemakzucht of luiheid. Mensen overzien na verloop van tijd de rommel in huis gewoonweg niet meer. CSI-Cleaning kan hulp bieden om de woning op te ruimen en grondig schoon te maken en indien gewenst weer inrichten. Voor het aanpakken van psychische problemen zijn uiteraard andere hulpverleners.

Kennismakingsgesprek

CSI-Cleaning wordt veelal ingeschakeld door maatschappelijke instellingen, familieleden
of mantelzorgers. Voorafgaand dit gesprek is al een heel lang traject aan vooraf gegaan. Het schoonmaken van een vervuilde woning is een emotioneel proces. Wanneer de bewoner zelf nog aanwezig is zal hij of zij toestemming moeten geven tot het opruimen van de woning. Vooraf de schoonmaak en het leeghalen wordt in overleg met de bevoegde instantie en de bewoner besproken welke spullen bewaard moeten worden en welke mogen worden afgevoerd. Hier is aandacht en veel geduld voor nodig. Het is immers een inbreuk in zijn/haar leven en het is dan van groot belang om het vertrouwen te winnen van de bewoner.

Begroting

Alle uit te voeren werkzaamheden worden beschreven in een offerte en deze gaat ter beoordeling naar de bevoegde instantie. Zodra het voor alle partijen duidelijk is wat de kosten zijn en de opdracht wordt ons gegund wordt de startdatum en eventueel de opleverdatum besproken.

Uitvoering

Wanneer het akkoord wordt gegeven voor de uitvoering van de werkzaamheden, wordt dit uitgevoerd door een vast team van opruimers. De bewoner krijgt te maken met personeelsleden van CSI-Cleaning met ervaring voor deze speciale werkzaamheden. Het zijn ook steeds dezelfde personeelsleden die bij de bewoner over de vloer komen. Op deze manier wordt er een band opgebouwd met de bewoner. Dit is nodig om tot een goed eind resultaat te komen.

Oplevering

Tijdens het opruimen en schoonmaken van de woning wordt steeds contact onderhouden met de opdrachtgever of de instelling die de bewoner begeleid. CSI-Cleaning vindt het belangrijk dat
hulpverleners op te hoogte gehouden worden van de voortgang.